Σύλλογος Τεμπλονίου: Επισφραγίστηκε το Δίκιο Μας PDF Εκτύπωση E-mail
(0 Votes)
Κοινωνία
Παρασκευή, 28 Απρίλιος 2017 00:55

 

Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Πρόστιμα 353.100. «Δικαιωθήκαμε» λένε από το Σύλλογο Τεμπλονίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ως πολίτες εμείς πληρώνουμε το μεγάλο κόστος.

 

 

 

Με μία ακόμη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα. Αυτή τη φορά πρόκειται για το Χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου στην Κέρκυρα όπου εδώ και πολλά χρόνια έχουν διαπιστωθεί πολλά προβλήματα.

 

 

Τι λέει το Δικαστήριο της ΕΕ

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2010, σύμφωνα με τις εκθέσεις διαφόρων αυτοψιών που είχαν διενεργηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, είχαν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου στην Κέρκυρα. Το 2011, η Επιτροπή, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τις διατάξεις των οδηγιών 2008/98 και 1999/31, της απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του ζητήματος. Περαιτέρω, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη γνώμη, κάλεσε την Ελλάδα να θέσει να θέσει τέρμα στην παράβαση αυτή έως τον Μάρτιο του 2012.

Καθώς η Ελλάδα δεν προχώρησε σε ενέργειες για να συμμορφωθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή ζήτησε από το ΔΕΕ το 2016 να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ έχουν ήδη επιβληθεί από την Επιτροπή πρόστιμα ύψους 53.100, 10.000 και 290.000.

 xyta-kerkyraΟι κακοτεχνίες που λέγαμε χρόνια κι ακόμη περισσότερες

 

Η Επιτροπή ενώπιον του ΔΕΕ προσήψε στην Ελλάδα τις ακόλουθες δυσλειτουργίες του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου: μη εγκατάσταση του δικτύου αντλήσεως, συλλογής και καύσεως του βιοαερίου, παρουσία μη επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα, προερχόμενων από τσιμεντένια τάφρο του ΧΥΤΑ και, υπογείως, από άγνωστη κατεύθυνση, έλλειψη περιμετρικής επενδεδυμένης τάφρου για την προστασία του κυττάρου του εν λόγω ΧΥΤΑ από τις απορροές ομβρίων υδάτων, παρουσία ογκωδών και αδρανών αντικειμένων που δεν παραδίδονται για ταφή στον ΧΥΤΑ, αλλά εναποτίθενται σε παρακείμενο χώρο, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια διαθέσεως αδρανών απορριμμάτων και, τέλος, υπέρβαση του ανώτατου ύψους του αναγλύφου του ΧΥΤΑ κατά περίπου δύο μέτρα σε σχέση με το προβλεπόμενο από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Αν και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Κέρκυρας είχε δρομολογήσει ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, ο φορέας αυτός δεν αμφισβητούσε την πλειονότητα των δυσλειτουργιών για τις οποίες γινόταν λόγος στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και αναγνώριζε ότι ο ΧΥΤΑ εξακολουθούσε να εμφανίζει ορισμένες άλλες δυσλειτουργίες.

 

 

Ποια περιβαλλοντική νομοθεσία…

 

Το ΔΕΕ στη σημερινή του απόφαση υπενθυμίζει ότι το ζήτημα της υπάρξεως ή μη παραβάσεως πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την κατάσταση του κράτους μέλους ως είχε κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής προθεσμίας. Έτσι, αν και ορισμένα εκ των διαπιστωθέντων προβλημάτων, όπως η πλύση τροχών ή η κλίση των πρανών, έχουν πλέον διευθετηθεί, η παράβαση πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την κατάστασή στην οποία βρισκόταν ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου τον Μάρτιο του 2012.
Ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν πληρούσε τους προβλεπόμενους από το δίκαιο της Ένωσης όρους λειτουργίας και, ως εκ τούτου, το ΔΕΕ εκτιμά ότι τα επίμαχα απόβλητα προκάλεσαν υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει ότι η Ελλάδα ανεχόμενη την προβληματική λειτουργία του (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

 

 

Σύλλογος Τεμπλονίου: Περιμένουμε και την Ελληνική Δικαιοσύνη

 

Ο Σύλλογος Τεμπλονίου σχολιάζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δηλώνει ότι:

«Το δίκαιο του πολυετούς αγώνα του Συλλόγου μας επισφραγίστηκε και με την καταδικαστική απόφαση της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση <<ΧΥΤΑ>> Τεμπλονίου Κέρκυρας.

Κάτι ανάλογο δεν έχει γίνει από την Ελληνική Δικαιοσύνη μέχρι σήμερα η οποία κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς για την απόδοση ευθυνών. Η δικαίωση βεβαίως είναι μόνον ηθική αφού στην πράξη δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Επιπλέον δε καλούμαστε ως Κερκυραίοι πολίτες να επωμιστούμε το κόστος του προστίμου που πλέον καταλογίζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Παίρνοντας έτσι δύναμη από την απόφαση αυτή και κουράγιο θα συνεχίσουμε τον ΔΙΚΑΙΟ αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε εμείς και τα παιδιά μας με την συμπαράσταση τόσο των φορέων όσο και των συμπολιτών μας μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων που ταλανίζει χρόνια το νησί μας».

Πηγή : http://www.corfupress.com

 
 

Ακούστε Αντέννα Κέρκυρα Live!

ak-logo onair

Επικοινωνήστε μαζί μας

contact

Έχουν διαβαστεί πολύ

Failed to get Items, check your parameters!

ΓιορτάζουνΟ Αντέννα Κέρκυρα στο Facebook